Om

Jeg heter Kenneth T. Kjelsnes og dette er min personlige hjemmeside. Her vil jeg skrive om ting som interesserer meg.

Til daglig jobber jeg som organisasjonssekretær for Sør-Trøndelag legeforening. Min primære fritidsinteresse er å følge Rosenborg i tykt og tynt som supporter.

Jeg er sitter i bystyret i Trondheim for SV, hvor jeg er nestleder i oppvekstkomitéen.

Jeg er gift med Astrid. Sammen er vi foreldre til Embla, Eir og Trym.

Jeg er sosialist fordi jeg ønsker meg et grunnleggende rettferdig samfunn hvor demokratiet gjelder for hele økonomien, og ikke slik som i dag, hvor store rikdommer er samlet på noen få private hender. Jeg er feminist fordi jeg ønsker meg et samfunn hvor kjønn ikke har betydning for hvor stor frihet og makt man har, slik det er i dag.

Du kan kontakte meg på kenneth@kjelsnes.com.

Min offentlige PGP-nøkkel: 30B4F66F

Følg meg på Twitter: @ktkjelsnes