Vaksine? Klart det!

trym

Denne kjekkasen har jeg hatt med meg på 15-månederskontroll på helsestasjonen i dag. Der tok han den siste vaksinen han skal ta før han begynner på skolen – den såkalte MMR-vaksinen.

For jeg tror nemlig på vaksine. Nei, stryk det. Dette handler ikke om tro. Det handler om et vitenskapelig faktum: Vaksiner redder liv.

Den aller viktigste sykdommen MMR-vaksinen beskytter mot er meslinger. Meslinger er svært smittsomt og vår alvorligste barnesykdom, som i dag tar livet av om lag 120 000 hvert år på verdensbasis. De fleste barn.

Meslingvaksine ble innført i det norske vaksinasjonsprogrammet i 1969. Før det hadde vi store epidemier av meslinger hvert tredje år (siste gang vinteren 1980/81). De siste 15 årene før vaksinen ble tatt i bruk i Norge ble det meldt 5–10 dødsfall årlig som følge av meslinger. Det siste registrerte dødsfallet skjedde i 1985, i dag meldes det mindre enn 50 tilfeller av meslinger hvert år.

I dag har jeg tatt et ansvar for at min yngste sønn ikke skal få meslinger. Men jeg har også tatt et ansvar for at andre ikke skal få det. Noe annet ville vært uansvarlig.

Både skolemat og barnetrygd

Det er svært hyggelig at Arbeiderpartiet har tatt til fornuften og endelig er klare for å innføre et gratis skolemåltid.

SV har arbeidet for dette lenge, og vi kunne ønsket oss at AP hadde brukt litt kortere tid på å komme til fornuft, sånn at dette allerede hadde vært på plass.

Det er mange gode argumenter for innføring av gratis skolemåltid. Først og fremst er det en god idé for de altfor mange som ikke har med matpakke eller ikke har spist frokost hjemme. For disse vil et skolemåltid fungere sosialt utjevnende. Det er også vist at samlingen rundt selve måltidet har en positiv effekt på skolemiljøet – og når vi også vet at ensomhet er en årsak til frafall kan et skolemåltid også ha en effekt her. Sunnhet og folkehelse er andre gode effekter.

Innføring av et gratis skolemåltid ville vært et viktig skritt framover for norsk skole. Men når Arbeiderpartiet vil finansiere det ved å kutte 350 kroner måneden i barnetrygden er det to skritt bakover for sosial utjevning.

SV foreslår tvert i mot en økning i barnetrygden. Fordelingsutvalget har vist at den er en vesentlig bidragsyter til omfordeling og derfor et viktig middel for å bekjempe barnefattigdom. Kutt i barnetrygden er målrettet politikk for fattigdom.

I SVs alternative statsbudsjett viser vi at det finnes rom for å prioritere begge deler. Blant annet med en skattepolitikk der de som tjener under 600 000 kroner betaler mindre, mens de som tjener mer enn det bidrar mer.

Det handler rett og slett om politisk vilje. Det er synd at Arbeiderpartiet helt uten grunn setter to så viktige saker opp mot hverandre.

KENNETH T. KJELSNES
Bystyrekandidat, SV

Innlegget sto på trykk i Adresseavisen, 15. januar 2015.