Både skolemat og barnetrygd

Det er svært hyggelig at Arbeiderpartiet har tatt til fornuften og endelig er klare for å innføre et gratis skolemåltid.

SV har arbeidet for dette lenge, og vi kunne ønsket oss at AP hadde brukt litt kortere tid på å komme til fornuft, sånn at dette allerede hadde vært på plass.

Det er mange gode argumenter for innføring av gratis skolemåltid. Først og fremst er det en god idé for de altfor mange som ikke har med matpakke eller ikke har spist frokost hjemme. For disse vil et skolemåltid fungere sosialt utjevnende. Det er også vist at samlingen rundt selve måltidet har en positiv effekt på skolemiljøet – og når vi også vet at ensomhet er en årsak til frafall kan et skolemåltid også ha en effekt her. Sunnhet og folkehelse er andre gode effekter.

Innføring av et gratis skolemåltid ville vært et viktig skritt framover for norsk skole. Men når Arbeiderpartiet vil finansiere det ved å kutte 350 kroner måneden i barnetrygden er det to skritt bakover for sosial utjevning.

SV foreslår tvert i mot en økning i barnetrygden. Fordelingsutvalget har vist at den er en vesentlig bidragsyter til omfordeling og derfor et viktig middel for å bekjempe barnefattigdom. Kutt i barnetrygden er målrettet politikk for fattigdom.

I SVs alternative statsbudsjett viser vi at det finnes rom for å prioritere begge deler. Blant annet med en skattepolitikk der de som tjener under 600 000 kroner betaler mindre, mens de som tjener mer enn det bidrar mer.

Det handler rett og slett om politisk vilje. Det er synd at Arbeiderpartiet helt uten grunn setter to så viktige saker opp mot hverandre.

KENNETH T. KJELSNES
Bystyrekandidat, SV

Innlegget sto på trykk i Adresseavisen, 15. januar 2015.