Prinsipper

SV skal vedta nytt prinsipprogram på landsmøtet til våren.

Programkomitéens forslag kom i posten for et par uker siden og jeg har så vidt begynt å lese på det. Men jeg er langt fra ferdig. Jeg ble fort grepet av mismot.

Forslaget til program er sendt ut i avisform og er 13 sider langt. Det har fått meg til å spørre:

Har SV så mange prinsipper at vi må bruke 13 avissider på å redegjøre for de?

Jeg har ihvertfall ikke så mange prinsipper i mitt liv. Det er mulig jeg er i overkant «low maintenance» når det kommer til prinsipper. Jeg kan umulig sammenlignes med et parti heller. Men læll.

Slik jeg ser det bør et sosialistisk prinsipprogram inneholde:

  • En kort og konsis analyse av verden i dag, som står seg over noe tid.
  • Hvordan vi ser for oss et sosialistisk samfunn, grunnleggende sett.
  • Hva vi i hovedsak ønsker å gjøre for å komme dit.

Kort og godt bør et prinsipprogram gjøre rede for hva som er vårt langsiktige prosjekt og utformes slik at det inviterer til å bli med på prosjektet. Det bør det være mulig å sammenfatte over tre-fire sider.

Slik forslaget foreligger nå, kan det være vanskelig å skille mellom hva som hører hjemme i arbeidsprogrammet og prinsipprogrammet.