Billigere buss

Et av hovedmålene med Miljøpakken for transport i Trondheim er at bilbruken skal reduseres til fordel for kollektivtransport, for slik å få ned utslippet av klimagasser.

Det er kjent at lavere billettpris vil føre til at flere benytter kollektivtransport foran bil. Gjennom Miljøpakken er prisene blitt fryst på 2008-nivå, som gjør at det er blitt 6-7 prosent billigere å ta bussen de siste årene.

Men fra 1. januar 2011 vil prisene settes ned, ikke bare fryses. Månedskort for voksen blir satt ned med 100 kroner til 585 kroner (om lag 15 prosent). Andre månedskort settes ned tilsvarende, slik at månedskort for ungdom og studenter settes ned fra 410 til 350 kroner.

Takstområdet vil også bli utvidet, slik at større områder betaler «trondheimstakst». Her er noen eksempler på hvor mye billigere månedskortet blir:

  • Fra Vikhammer: 345 kroner billigere.
  • Fra Klæbu og Melhus: 445 kroner billigere.
  • Fra Børsa: 690 kroner billigere.

Målet i Miljøpakken er at andelen som reiser miljøvennlig (gang-, sykkel- og kollektivreiser) skal øke fra 42 til 50 prosent av alle reiser innen 2018. På samme måte skal andelen reiser med privatbil reduseres fra 58 til 50 prosent.

I 2010 har kollektivbruken i Trondheim økt med ca. 7 prosent. Siden innføringen av gjennomgående kollektivfelt i 2008 har den økt med rundt 15 prosent.

Dette viser at tiltakene i Miljøpakken virker.

Og framover vil vi se flere spennende effekter av pakken. Den jeg ser mest fram til er sanntidsinformasjon. Fra midten av desember starter dette opp med skjermer på 35 bussholdeplasser og i 275 busser, med informasjon om når bussen kommer i sanntid.

Signalprioritering i lyskryss skal også sørge for at bussene får raskere grønt lys og kan komme hurtigere frem. Dette skal utformes slik at busser med forsinkelse vil få særskilt prioritering.

Dette er bare noen av tiltakene i Miljøpakken. Jeg har kun fokusert på kollektivtiltak, men det blir mer enn nok vei også. Du kan lese mer om Miljøpakkens prosjekter på nett. Der kan du også laste ned en egen oversikt over hva som skjer i når (PDF) og et kart over veiprosjekter og sammenhengende sykkelveinett (PDF).