Skolebudsjett

SV la fram vårt budsjettforslag sammen med våre samarbeidspartier i går. De fleste oppslagene i media har fokus på eldreomsorgen. Det vil fortsatt være full sykehjemsdekning i Trondheim, og det er veldig bra. Men også på oppvekstfeltet leverer vi.

Rådmannen hadde lagt inn et kutt i lærertettheten på 7,3 millioner kr. i 5.–7. trinn i sitt budsjettforslag. For oss rimer det dårlig med satsing på kvalitet i skolen, nå når vi i mange år har jobbet hardt for å ruste opp skolebygningene. Derfor fjerner vi dette kuttet. I tillegg kompenserer vi for kuttet i lærertetthet fra i fjor. Og i tillegg legger vi litt oppå der igjen for reellt høyere lærertetthet.

Disse midlene skal i hovedsak gå til 1.–4. trinn for å følge opp satsingen på tidlig innsats. Kvalitetsmeldingen for trondheimsskolen har vist at lærertettheten på 1.–4. trinn har gått ned de siste årene. Det kan vi ikke være bekjent av. Derfor satser vi nå ekstra her.

At lærerne får tilstrekkelig tid til å følge opp elevene betyr mye for et godt læringsutbytte. At lærerne stilles i en posisjon der de får brukt mest mulig av tida si på forberedelse, undervisning og møte med elevene er avgjørende for god kvalitet i skolen. Vi må altså ha et fornuftig forhold til dokumentasjon og rapportering, slik at lærerne kan bruke mest mulig tid på sin kjerneoppgave: Undervisning.

Tidsbrukutvalget konkluderte bl.a. om at kravet til dokumentasjon og rapportering i skolen er for omfattende. De anbefaler at vi som lokale skoleeiere skal være forsiktige med lokale krav til kartlegging og dokumentasjon utover de sentralt pålagte kravene. Vi ber derfor om å få forelagt en egen sak som gjør rede for lokale krav til dokumentasjon og rapportering utover de sentralt pålagte kravene her i Trondheim. Målet er å frigjøre tid til undervisning.

Det har vel til nå gått tydlig fram at jeg mener at dyktige og inspirerende lærerne er den viktigste enkeltfaktoren for god kvalitet i skolen. Slike får vi flere av gjennom videreutdanning. Videreutdanning av lærere vil bidra til økt kompetanse, motivasjon og erfaringsutveksling. Trondheim har tilbud om å benytte seksti plasser i et nasjonalt program for videreutdanning av lærere. Vi benytter i dag bare tjue av disse – for plassene er dyre. Vi setter av 4 millioner kr. slik at tjue lærere til kan delta i programmet.

Du kan laste ned hele budsjettet fra kommunens nettsider som PDF (12,5 MB).

Prinsipper

SV skal vedta nytt prinsipprogram på landsmøtet til våren.

Programkomitéens forslag kom i posten for et par uker siden og jeg har så vidt begynt å lese på det. Men jeg er langt fra ferdig. Jeg ble fort grepet av mismot.

Forslaget til program er sendt ut i avisform og er 13 sider langt. Det har fått meg til å spørre:

Har SV så mange prinsipper at vi må bruke 13 avissider på å redegjøre for de?

Jeg har ihvertfall ikke så mange prinsipper i mitt liv. Det er mulig jeg er i overkant «low maintenance» når det kommer til prinsipper. Jeg kan umulig sammenlignes med et parti heller. Men læll.

Slik jeg ser det bør et sosialistisk prinsipprogram inneholde:

  • En kort og konsis analyse av verden i dag, som står seg over noe tid.
  • Hvordan vi ser for oss et sosialistisk samfunn, grunnleggende sett.
  • Hva vi i hovedsak ønsker å gjøre for å komme dit.

Kort og godt bør et prinsipprogram gjøre rede for hva som er vårt langsiktige prosjekt og utformes slik at det inviterer til å bli med på prosjektet. Det bør det være mulig å sammenfatte over tre-fire sider.

Slik forslaget foreligger nå, kan det være vanskelig å skille mellom hva som hører hjemme i arbeidsprogrammet og prinsipprogrammet.

Billigere buss

Et av hovedmålene med Miljøpakken for transport i Trondheim er at bilbruken skal reduseres til fordel for kollektivtransport, for slik å få ned utslippet av klimagasser.

Det er kjent at lavere billettpris vil føre til at flere benytter kollektivtransport foran bil. Gjennom Miljøpakken er prisene blitt fryst på 2008-nivå, som gjør at det er blitt 6-7 prosent billigere å ta bussen de siste årene.

Men fra 1. januar 2011 vil prisene settes ned, ikke bare fryses. Månedskort for voksen blir satt ned med 100 kroner til 585 kroner (om lag 15 prosent). Andre månedskort settes ned tilsvarende, slik at månedskort for ungdom og studenter settes ned fra 410 til 350 kroner.

Takstområdet vil også bli utvidet, slik at større områder betaler «trondheimstakst». Her er noen eksempler på hvor mye billigere månedskortet blir:

  • Fra Vikhammer: 345 kroner billigere.
  • Fra Klæbu og Melhus: 445 kroner billigere.
  • Fra Børsa: 690 kroner billigere.

Målet i Miljøpakken er at andelen som reiser miljøvennlig (gang-, sykkel- og kollektivreiser) skal øke fra 42 til 50 prosent av alle reiser innen 2018. På samme måte skal andelen reiser med privatbil reduseres fra 58 til 50 prosent.

I 2010 har kollektivbruken i Trondheim økt med ca. 7 prosent. Siden innføringen av gjennomgående kollektivfelt i 2008 har den økt med rundt 15 prosent.

Dette viser at tiltakene i Miljøpakken virker.

Og framover vil vi se flere spennende effekter av pakken. Den jeg ser mest fram til er sanntidsinformasjon. Fra midten av desember starter dette opp med skjermer på 35 bussholdeplasser og i 275 busser, med informasjon om når bussen kommer i sanntid.

Signalprioritering i lyskryss skal også sørge for at bussene får raskere grønt lys og kan komme hurtigere frem. Dette skal utformes slik at busser med forsinkelse vil få særskilt prioritering.

Dette er bare noen av tiltakene i Miljøpakken. Jeg har kun fokusert på kollektivtiltak, men det blir mer enn nok vei også. Du kan lese mer om Miljøpakkens prosjekter på nett. Der kan du også laste ned en egen oversikt over hva som skjer i når (PDF) og et kart over veiprosjekter og sammenhengende sykkelveinett (PDF).

Comeback

Så da prøver jeg meg igjen som blogger.

Det er snart fire år siden sist gang jeg skreiv noe på en blogg. Det vil si, hvis jeg skal tro internettarkivet. Siden den gang er jeg blitt huseier og pappa.

Jeg må stole på internettarkivet, da jeg i et særdeles svakt øyeblikk sletta det som da var den eneste kopien jeg hadde av innholdet på bloggen. Men det ser ut som alt er der og når inspirasjon og tid tilsier det kommer jeg til å kopiere det til et eget arkiv, på et vis.

Å vedlikeholde en blogg på en god måte kan være en utfordring. En viss oppdateringshyppighet bør man ha. Det var nok der jeg sleit litt sist gang og som gjorde at jeg bare la det hele på hylla. En annen grunn er at jeg ikke alltid har lett for å få ting ned «på papir». Denne gang kommer jeg ikke til å ha samme forventninger til egen produksjon. Det kommer noe her når jeg har noe å meddele. Uten å forskuttere for mye, vil jeg tippe at mye av innholdet vil dreie seg om hovedinteressene mine: Politikk, Rosenborg og familien min.

Jeg har denne gangen valgt å benytte meg av WordPress som publiseringsverktøy. Det er et ganske omfattende publiseringsverktøy – langt mer omfattende enn det jeg egentlig trenger. Men det får duge. Temaet har jeg valgt på bakgrunn av ett eneste kriterium: Minimalisme. Jeg leita etter et enkelt og elegant én-spalters tema på hvit bakgrunn. Det eneste jeg har gjort er å fornorske det.

Apropos fornorske: Det er et par ting som mangler. Siden jeg er en pedant, vil jeg at alt skal være på norsk, også adressene. Jeg vil gjerne fornorske følgende adresser:

  • http://kjelsnes.com/2010/11/21/comeback/#comments
  • http://kjelsnes.com/2010/11/21/comeback/#respond

En kommentars unike adresse blir noe slikt som dette:

http://kjelsnes.com/2010/11/21/comeback/comment-page-1/#comment-50

Jeg lurer på hvor i all verden «comment-page-1» kommer fra. Jeg vil ha den på formen:

http://kjelsnes.com/2010/11/21/comeback/#kommentar-50

Jeg kan ikke nok om WordPress og PHP til å vite hva jeg skal endre. Jeg kjenner også at jeg ikke er helt klar for å sette meg inn i det. Derfor tar jeg gjerne imot hjelp. Inntil videre får jeg leve med at ikke alt er helt norsk.